Phiếu khảo sát tình hình việc làm sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2021

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

Lưu ý: Không bỏ trống các trường có ký hiệu (*)

Mã sinh viên (*)

Họ và tên (*)

Ngày tháng năm sinh (*)

Giới tính (*)

Mã ngành đào tạo (*)

Tên ngành đào tạo (*)

Số QĐ tốt nghiệp (*)

Ngày ký QĐ tốt nghiệp (*)

Điện thoại (*) Vui lòng cập nhật lại số điện thoại đang sử dụng

Email (*) Vui lòng cập nhật lại email đang sử dụng
Trả lời câu hỏi ở đây

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Tình trạng việc làm của anh/chị?

. Thời gian anh/chị có được việc làm? (không kể làm thêm)

. Tên Công ty anh/chị đang làm việc:

. Tỉnh/Thành phố bạn đang làm việc?

. Với công việc này, bạn có phải được công ty đào tạo lại hay không?

. Khu vực làm việc của anh/chị?

. Cơ quan, doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)

. Công việc anh/chị đang làm có đúng với chuyên ngành được đào tạo hay không?

. Theo ý kiến cá nhân, anh/chị có được việc làm là nhờ (Có thể chọn nhiều đáp án)

. Với công việc này, Bạn là

. Mức thu nhập bình quân/tháng của anh/chị?

. Chương trình đào tạo của Nhà trường có giúp anh/chị đáp ứng yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp không?

. Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

. Anh/chị chưa có được việc làm là do?

. Ý kiến đóng góp của anh/chị trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường?