PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

Mã sinh viên (*)

Họ và tên (*)

Giới tính (*)

Ngày tháng năm sinh (*)

Nơi sinh (*)

Dân tộc (*)

Địa chỉ thường trú (*)

Điện thoại (*)

Email (*)

Lớp (*)

Cấp đào tạo (*)

Ngành đào tạo (*)

Chuyên ngành đào tạo (*)

Họ và tên Giảng viên(Khoa giảng dạy) giới thiệu bạn làm bản Khảo sát ngày (*)
Trả lời câu hỏi ở đây

Lưu ý: Không bỏ trống các trường có ký hiệu (*)

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Đến thời điểm hiện tại bạn đã có việc làm hay chưa?

Cơ quan, tổ chức đang công tác(*)

Vị trí công tác(*)

. Sau mấy tháng tốt nghiệp, Bạn có việc làm đầu tiên? (không kể làm thêm khi đang đi học)

. Bạn làm việc trong khu vực nào?

. Cơ quan, doanh nghiệp mà Bạn đang làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)

. Công việc Bạn đang làm có đúng với chuyên ngành được đào tạo không?

. Theo ý kiến cá nhân, Bạn xin được việc làm là nhờ (Có thể chọn nhiều đáp án)

. Với công việc này, Bạn là

. Mức thu nhập bình quân / tháng của Bạn?

. Theo Bạn, chương trình đào tạo của Nhà trường có giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng trong công việc của Doanh nghiệp và Xã hội không?

. Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

. Bạn hiện tại chưa đi làm là do: (Câu hỏi dành cho SVTN chưa có việc làm)

. Bạn đã xin việc nhưng chưa được vì (có thể chọn nhiều phương án) (Câu hỏi dành cho SVTN chưa có việc làm)

. Ý kiến của Bạn đóng góp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường